dissabte, 17 de gener de 2009

Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica

Des de l'Escola Agrària de Manresa ens fan arribar la informació sobre un "Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica" adreçat a tots els agricultors, els ramaders i/o responsables d’explotacions agràries que realitzin o vulguin realitzar produccions sobre producció ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris. Els objectius del curs és donar a conèixer la normativa de producció agrària ecològica i les obligacions legals que estableix, analitzar el mercat del producte agroalimentari ecològic i conèixer els canals de comercialització, proporcionar les bases científiques i tècniques de la producció agroalimentària ecològica, informar dels ajuts a la producció agrària ecològica i dels compromisos que han de complir els beneficiaris, donar els elements bàsics necessaris per a la conversió de les explotacions i les activitats realitzades, per tal que els seus responsables puguin avaluar la complexitat, tant tècnica com econòmica, que comporta aquest procés.

El curs tindrà lloc a Manresa, del 3 de febrer al 10 de març de 2009

Si voleu mes informació, podeu demanar-nos el programa al nostre correu-e o per Skype.