dissabte, 28 d’abril del 2012

Noticies sobre el Quart Cinturó que ens passaria per Can MarquèsRedacció | Actualitzat el 27/04/2012 a les 16:47h

Demanen que tanquin l'expedient del Quart Cinturó per caducitat

Han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d'informació pública i el Ministerio de Fomento encara no ha tramès l'expedient a Medio Ambiente per emetre la Declaració d'Impacte Ambiental

El traçat del Quart Cinturó.

El passat 10 d'abril l'ADENC, en representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petició de declaració de caducitat de l'expedient “ Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona ” sotmès a informació pública el 30 de juliol de 2010.

Aquesta petició es fonamenta en la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Aquesta llei estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes. En concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte ambiental (DIA). Els 18 mesos finalitzaven el 9 d'abril de 2012.

Una vegada declarat caducat l'expedient, o arxivat, i si l'administració continua volent impulsar aquesta infraestructura, caldria tornar a iniciar el procediment ambiental del Quart Cinturó per tal de garantir els objectius de màxim respecte als valors ambientals del territori. De no ser així, s’estaria vulnerant de nou la legalitat i es posaria en dubte la voluntat de dur a terme un procés amb totes les garanties.

Estem plenament convençuts que el Ministerio declararà caducat l'expedient, a no ser que hi hagi un decret llei que modifiqui amb caràcter retroactiu la legislació ambiental,. Una altra resolució seria una clara conculcació del dret ambiental.

El Quart Cinturó, administrativament i conceptualment caduc

La Campanya ja va recórrer el 2010 en la via administrativa davant el Ministerio de Medio Ambiente, amb un recurs d'alçada, la conservació de les consultes ambientals del 2004 del “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona” o Quart Cinturó, consultes declarades caducades el mateix 2010 pel mateix Ministerio.

Cal destacar que aquella conservació fou, entre d'altres, el resultat de la pressió política realitzada pel PSC per intentar arribar a les eleccions al Parlament de Catalunya en una millor posició davant determinats agents econòmics. Així mateix, cal recordar també que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya interposà un requeriment previ, pas previ a la interposició d'un contenciós administratiu entre administracions, amb una fonamentació similar a la de la CCQC, contenciós que finalment no fou realitzat per la Generalitat de Catalunya en produir-se un canvi de Govern a finals del 2010.

El 2011 la CCQC formalitzà davant l'Audiencia Nacional (Sala del Contenciós Administratiu, sessió 1, expedient 100/2011) el contenciós administratiu contra la resolució d'1 de desembre de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino amb la qual es desestimà el recurs d'alçada contra la conservació d'actes del procediment d'avaluació ambiental del projecte “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”. En aquest contenciós es defensen principis de dret ambiental i principis de dret administratiu, els quals atorguen a la demanda una robustesa jurídica significativa.

Com hem vist, la caducitat ambiental d'aquest expedient no és cosa nova. I, per tant, la Campanya està plenament convençuda que la fonamentació jurídica que defensem tindrà èxit en la via administrativa o contenciosa.

No obstant, i per si no fos poc, a aquesta caducitat ambiental s'hi ha d'afegir la caducitat, per no dir l'obsolescència, d'una infraestructura, el Quart Cinturó, que encarna un model de desenvolupament que està en una profunda crisi.

El Quart Cinturó representa un model desenvolupista que posà les seves bases en ple franquisme. No per casualitat és un projecte nascut a mitjans dels anys seixanta, i reprès a cavall dels vuitanta i noranta, quan les inversions públiques en infraestructures viàries marcaven el ritme del suposat creixement econòmic i consolidaven models de dispersió territorial que menystenien els impactes ambientals. Amb el pas del temps, i ja en ple segle XXI, diversos aspectes emfasitzen el caràcter caduc del Quart Cinturó: el canvi climàtic (derivat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un creixement exponencial del qual el transport n'és un dels principals responsables), els condicionants econòmics de les inversions i de la gestió del transport (tenim pendent l'aplicació de l'eurovinyeta a casa nostra), l'accessibilitat al transport públic (la preeminència del transport en vehicle privat provoca segregació), la qualitat atmosfèrica (el Quart Cinturó no evitaria la concentració de mobilitat en el corredor de l'AP7 i els problemes atmosfèrics que genera) i el pic del petroli (l'Agència Internacional de l'Energia reconeix que es produí el 2006).

Més que mai, la realitat va posant les coses al seu lloc. El Quart Cinturó, malgrat la defensa que en continuen fent certs sectors amb molt de poder polític i econòmic, s'erigeix com el darrer alè d'un món que està en crisi. La superació de qualsevol crisi passa per aprofitar les oportunitats que ofereix i revisar profundament els models que l’han provocada i obliga a generar-ne de nous que superin la caducitat dels actuals i siguin molt més sostenibles. Què més hem d'esperar per aquesta revisió obligada?

dimecres, 25 d’abril del 2012

Previsió mensual de maig

Podeu consultar la previsió mensual de maig  aquí

dissabte, 7 d’abril del 2012

El projecte de documental de la kosturica ha aconseguit finançament!

Al 2007 el Sergi Moreno ens va proposar fer un documental del projecte de la Kosturica explicant-lo a travès de tres de les persones que persones que el portem a terme. Ens va estar seguint per tot arreu on anavem i capturant gairebé tots els àmbits del projecte.

Entre les dificultats econòmiques i la poca ajuda que va rebrer per part dels protagonistes en Sergi va passar una etapa de letargia però va recuperar la il.lusió amb la possibilitat de finançar el docu amb la web de micromecenatje de Verkami.

Ho va proposar a l'assemblea general d'AREA i ens va sembla bé així que a la calçotada ja teníem el projecte penjat perquè la gent i els col.lectius fèssin les seves aportacions .

Haviem d'aconseguir 3000 € ( per ser prudents)en 40 dies sinó es tirava el projecte enrera: ens en queden 12 i ja portem 3765€ gràcies A 81 mecenes que han fet les seves aportacions !

Us volem agraïr a tot@s les vostres aportacions , tant les econòmiques com les anímiques i també a la perseverància del Sergi.

Gràcies a tot@s nosaltr@s el projecte de la Kosturica pot continuar i el projecte del documental es podrà acabar!

Per més info cliqueu : documental kosturica


Thb