dilluns, 9 d’agost de 2010

La Campanya Contra el Quart Cinturó penja a la xarxa l'estudi informatiu del "Cierre de la autovía orbital de Barcelona"

La Campanya supleix les mancances de l'administració virtual de l'estat i
penja a la xarxa els documents bàsics de l'estudi informatiu.

La Campanya demana al Ministre Blanco que esmeni el poc tacte democràtic
de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya i allargui el termini
d'informació pública de l'estudi informatiu fins a principis d'octubre.

La Campanya també demana a 18 ajuntaments que facin la mateixa petició al
Ministre.

Accediu a la memòria executiva i plànols de l'estudi informatiu.

També podeu veure el pdf de la nota de premsa.