dissabte, 7 de febrer de 2009

L'IDESCAT ha finalitzat la validació de les signatures recollides per la plataforma Som Lo Que Sembrem

L'IDESCAT ha finalitzat la validació de les signatures recollides per la plataforma Som Lo Que Sembrem en la Iniciativa Legislativa Popular per declarar Catalunya lliure de transgènics.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha validat les signatures recollides durant la campanya de la de la ILP per una Catalunya lliure de transgènics (105.896), i que el nombre de signatures validades ha estat el més alt de totes les ILP promogudes fins ara a Catalunya. (69.043, el màxim que es recompte per llei perquè dóna opció a la màxima subvenció).

Som Lo Que Sembrem demana imparcialitat i independència en els estudis sobre els transgènics encarregats pel Parlament al CAPCIT (Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia).

SLQS ha lliurat al Parlament la corresponent certificació i, en el plaç de tres setmanes, el Parlament de Catalunya farà un acte públic per comunicar el fet. A partir d'aquí començaran els tràmits legals establerts per a les propostes de llei popular al Parlament de Catalunya i que ha de portar la llei a debat durant el mes de març.

Durant el temps de validació de signatures el President del Parlament ha creat un òrgan d'assessorament per a la investigació i la tecnologia (CAPCIT) el qual haurà d'avaluar dos estudis encarregats sobre els transgènics, un a nivell europeu i l'altre a nivell local. SLQS Desitja i demana la màxima imparcialitat i independència enfront a interessos particulars en els organismes encarregats de dur a terme i d'avaluar els anteriors estudis.

També durant aquest període de temps SLQS ha endegat la campanya 0,0% transgènics per denunciar el fet que des del passat 1 de gener es poden vendre productes ecològics amb una contaminació del 0,9% d'organismes modificats genèticament OMG: segons norma de la comissió europea, obviant el principi de precaució, deixant de costat el dret a una alimentació sana i segura, i acceptant com inevitable una contaminació que per altra banda certs interessos continuen negant.